GÅ MED OSS! er Nasjonalforeningen for folkehelsens lavterskeltilbud for god folkehelse i lokalmiljøet