GÅ MED OSS! er Nasjonalforeningen for folkehelsens gågrupper, et lavterskeltilbud for god folkehelse i lokalmiljøet