Om oss

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær, organisasjon. Organisasjonen arbeider med folkehelse, forskning på hjerte- og karsykdommer og demens, og er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Vår innsats er basert på innsamlede midler og gaver.

 

Les mer på våre nettsider OM OSS